Thông tin cho những người thực sự
cần thẻ tín dụng!

Có lợi cho nhiều loại xét duyệt

Người nước ngoài sử dụng thẻ tín dụng
dưới hình thức có tiền đặt cọc

Xét duyệt đơn giản Dễ dàng đăng ký qua mạng
Bấm vào đây để đăng ký
Thẻ cuộc sống

Giải quyết toàn bộ những
hợp đồng khó xét duyệt
của người nước ngoài sống tại Nhật Bản

Người nước ngoài sống ở Nhật Bản có
rất nhiều hợp đồng khó xét duyệt,
ảnh hưởng không nhỏ và gây bất tiện trong cuộc sống.

toàn bộ những hợp đồng khó xét duyệt của

Một vấn đề rắc rối như vậy... Thật dễ dàng để giải quyết nếu có thẻ tín dụng! Thật dễ dàng để giải quyết nếu có thẻ tín dụng!

đối với người nước ngoài Việc xét duyệt hồ sơ đăng ký thẻ rất nghiêm ngặt

Nhưng... đối với người nước ngoài
Việc xét duyệt hồ sơ đăng ký thẻ rất nghiêm ngặt...

Đây là giải pháp!

Ngay cả người nước ngoài
cũng có thể sử dụng
Thẻ tín dụng loại có tiền đặt cọc

Thẻ tín dụng loại có tiền đặt cọc

Thẻ tín dụng loại có tiền đặt cọc là gì?

Lúc đầu thẻ tín dụng sẽ giữ tiền cọc,
Mua sắm tại quầy, mua sắm EC,
thanh toán hóa đơn điện nước, v.v.
Bạn có thể sử dụng nó như một thẻ tín dụng thông thường.

Xét duyệt đơn giản! Đăng ký tại đây! Bấm vào đây để đăng ký
Hơn thế nữa!

Đặc trưng của thẻ tín dụng loại có tiền cọc

Xét duyệt nhanh gọn!
Từ đây có thể đăng ký đơn giản
Bấm vào đây để đăng ký